[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
ขอปรับเปลี่ยนวันจับรางวัลบัตรการกุศลโรงเรียนกุหลาบวิทยา
การอบรมให้ความรู้และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Big Cleaning ป้องกันโรค เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ รายการแข่งขันเต้น #COVERDANCE ต้านบุหรี่
พิธีต้อนรับครูใหม่(ครูสุขศึกษา พลศึกษา)
พิธีเปิดโครงการ “เที่ยวไปด้วยกัน สุขใจไปกับปันสุข”
กิจกรรมเพ้นท์สตรีทอาร์ท ตลาดน้อย
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร
พิธีต้อนรับครูใหม่ (ครูศิลปะ)
กิจกรรมรับน้องครูใหม่สู่รั้วเหลือง-เขียว
รางวัลอันดับ 3 การแข่งขันสแต็ค
พิธีต้อนรับครูใหม่และนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ของคุณครูและบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย Application Canva"
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและการดำเนินงาน PLC
แบ่งปันความรู้ด้านการใช้ระบบบริหารงาน SWIS
โครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ
การอบรมพัฒนาครู หัวข้อ "การเขียนแผนการเรียนรู้แบบไตร่ตรองเน้นสู่การปฏิบัติ"
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา และพิธีอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
พิธีมอบรางวัลรายการประกวดแข่งขันคัดลายมืออักษรจีน
พิธีอำลาครูนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เข็ม 2)
การพัฒนาบุคลากร

    1