วันที่ 17 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ์ (งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (งานสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (งานสัมพันธ์ชุมชน)