วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (งานสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (งานสัมพันธ์ชุมชน)